Współczesne Wyzwania Ekonomii

Katedra Ekonomii
Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu
Platforma Przemysłu Przyszłości

serdecznie zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA EKONOMII
TEORIA I PRAKTYKA

Radom, 09 grudnia 2022 r.
Konferencja odbędzie się on-line na platformie Microsoft Teams

Logo-WEiF
logo-pte
Platforma Przemysłu Przyszłości logo

Patronat honorowy

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski

JM REKTOR
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Finansowanie konferencji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
DOSKONAŁA NAUKA

Informacje o konferencji

W obliczu obiektywnych zmian zaistniałych na rynku globalnym jak również niepokojami na arenie politycznej zasadne jest zbadanie przyczyn i skutków tych przemian z ekonomicznego punktu widzenia. Problem nierównowagi ekonomicznej, z jakim zmaga się obecnie świat, stanowi podstawę dyskusji na temat aktualnych kierunków zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej i jej oddziaływania na procesy zachodzące na rynku.

Współczesna ekonomia stoi wobec konieczności identyfikacji najważniejszych wyzwań oraz dostarczenia efektywnych narzędzi diagnozy, jak również analizy stanu i możliwości poprawy efektywności gospodarowania w obliczu zmian o zasięgu globalnym. Współczesny świat stawia wobec ekonomii istotne wyzwania. Zmiany gospodarcze, nowe zjawiska i trendy, niejednokrotnie zmiana myślenia w różnych aspektach gospodarowania wzbudza konieczność rozpatrywania określonych zagadnień w nowym otoczeniu.

Konferencja adresowana jest do pracowników badawczo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych, doktorantów, studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Raport podsumowujący Konferencję 09.12.2022 [plik pdf]

coins, currency, investment-948603.jpg

Głównym celem Konferencji jest prezentacja dorobku i wyników badań poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami, rozwojem sektora prywatnego i publicznego oraz dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach.

Tematyka konferencji będzie zawarta w czterech panelach tematycznych:

  • Konkurencyjność gospodarek
  • Finansowe aspekty gospodarowania,
  • Sektor publiczny we współczesnej gospodarce,
  • Szanse i zagrożenia biznesu we współczesnym mikro i makrootoczeniu.

Konferencja obejmować będzie trzy moduły:

Pierwszy moduł zawierać będzie prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez pracowników naukowych biorących udział w konferencji. Dodatkowo w ramach tego modułu przewidziane są 3 wykłady zaproszonych gości.

Drugi moduł konferencji obejmować będzie prezentację najciekawszych referatów napisanych przez młodych adeptów nauki rekrutujących się z szeregów studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych problematyką ekonomii i finansów oraz ufundowanie im nagród.

Moduł trzeci konferencji przewiduje organizację warsztatów dla studentów i uczniów, podczas których młodzi adepci nauki będą mogli zgłębiać arkana pracy badawczej, uczestnicząc w jednym z trzech zaproponowanych bloków tematycznych. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników naukowych o znacznym dorobku badawczym.

startup, start-up, people-593343.jpg

Konferencja ma stanowić forum wymiany myśli ekonomicznej reprezentantów nauki w sferze badań teoretycznych i empirycznych, którego efektem ma być skuteczne i efektywne przekazanie wiedzy młodym „naukowcom”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close